top of page

Търговия с ВЛП, храни, добавки и др.

Ние предлагаме и доставяме на ветеринарни лекари, клиники, аптеки - ветеринарни лекарствени продукти; храни и добавки за животни, консумативи и всичко необходимо.

bottom of page